Belasting

Welkom op belasting.zoekplaza.nl. Voor de Nederlandse overheid zijn de belastingen de grootste bron van inkomsten. De omzetbelasting en de loonbelasting nemen het overgrote deel voor hun rekening, samen vormen zij 70% van alle belastinginkomsten. De vennootschapsbelasting volgt op gepaste afstand met 15%. Als we kijken naar procentuele hoeveelheden, leveren accijnzen, dividendbelasting en inkomstenbelasting nauwelijks wat op voor de regering, maar bedenk wel dat de laatste als het ware een tweede heffing is na de loonbelasting. Buiten de belasting is de Nederlandse regering afhankelijk van inkomsten uit de export van aardgas en een deel van de inkomsten van bedrijven als KPN en KLM. Dit in tegenstelling tot de overheid van België, die bijna volledig afhankelijk zijn van het belastinggeld.

  • <a target='_Blank' href='https://www.groepsreistips.nl/'>Voor goedkope groepsreizen!</a>
  • <a target='_Blank' href='https://www.sushipoint.nl/'>Bestel direct bij: SushiPoint</a>